0 menu
 
  • Je winkelwagen is leeg.
  • Kant-en-Klaar geleverd
  • Jij kiest, wij bouwen!
  • Tot € 2.500,- kopersbescherming!

Garantie en reparatievoorwaarden

De garantie begint altijd op de dag dat het product bij ons is aangeschaft (datum factuur) en heeft betrekking op alle soorten materiaal- en productiefouten die bij normaal gebruik kunnen ontstaan. Het type en de duur van de garantie voor het product is te vinden op het originele aankoopbewijs.

Onderdelen die worden vervangen, worden vervangen door of hersteld met identieke of vergelijkbare onderdelen.

Om aanspraak te kunnen maken op enige garantie dient de Consument aan ons te kunnen overleggen:

- Het originele aankoopbewijs.

1. Bewaar het originele aankoopbewijs goed

Wij behouden zich het recht voor om de garantie aanspraak te weigeren als het aankoopbewijs niet overgelegd kan worden. Indien de consument het product naar ons moet opsturen, is de consument er zelf verantwoordelijk voor dat het product goed verpakt is. Voor zover bij aankoop niet gekozen is voor een garantie uitbreiding zijn de verzendkosten en het transportrisico voor rekening van de consument.

De consument dient het defecte product aan ons aan te bieden voorzien van een RMA/ticketnummer. Bij de uitvoering van de werkzaamheden gaan wij uit van de klachten zoals beschreven zijn in het bijbehorende ticket. Wij kunnen in geen geval tot meer gehouden worden dan in deze beschrijving vermeld staat.

Het product moet compleet maar zonder de bij aankoop geleverde accessoires opgestuurd te worden. Notebooks dienen compleet, d.w.z inclusief stroomadapter opgestuurd te worden. Indien het product niet compleet is, leidt dat tot vertraging van de reparatie/omruiling. Voor overige ingestuurde producten die niet behoren tot de bij de oorspronkelijke aankoop meegeleverde accessoires zijn wij op geen enkele wijze verantwoordelijk.

Indien en voor zover deze garantievoorwaarden inbreuk maken op de wettelijke rechten gaan de wettelijke rechten natuurlijk voor. Garantiegevallen leiden niet tot een vernieuwing en/of verlenging van de oorspronkelijke garantietermijn. Wanneer er sprake is van een reparatie in de garantieperiode die buiten de garantievoorwaarden valt, dan wordt de reparatie niet eerder uitgevoerd dan nadat wij een prijsopgave van de reparatie aan de consument heeft verstrekt. Aan de hand van de prijsopgave dient de consument binnen 14 dagen te besluiten of de reparatie uitgevoerd dient te worden. Indien er niet binnen 14 dagen is gereageerd door de consument, wordt de zaak ongerepareerd retour gezonden met een factuur ter dekking van de onderzoeks-, handelings- en logistieke kosten.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt de prijs van de reparatie vastgesteld op basis van het aantal arbeidsuren, de logistieke kosten, de onderzoekskosten, de materiaalkosten, en de handelingskosten.

2. Omvangst en levering van garantieprestaties

Wanneer er sprake is van een door de garantie gedekt defect aan het product dan garanderen wij met deze garantie de reparatie of de vervanging van het defecte product of een onderdeel hiervan. De beslissing tussen reparatie dan wel vervanging van het product ligt bij ons.

Wij kunnen naar eigen inzicht beslissen om het voor reparatie ingestuurde product te vervangen door een product van dezelfde kwaliteit.

De garantie beperkt zich tot het herstel en/of de vervanging van de hardware-functionaliteiten naar de toestand van het originele product voor het defect zich heeft voorgedaan. De garantie omvat niet het herstellen van gegevens, data of software. De consument dient vóór het opsturen van het product zelf zorg te dragen dat een reserve-kopie (back-up) wordt gemaakt van eventuele in het product opgeslagen gegevens, data of software, inclusief toepassings- en systeemsoftware. Wij kunnen niet aansprakelijkheid worden gehouden voor het verlies van deze gegevens en informatie.

De vervanging van defecte onderdelen gebeurt bij materiaal- of productiefouten door nieuwe onderdelen. Eventueel wordt het volledige product vervangen door een gelijk of functioneel gelijkwaardig product. In elk geval is de waarde van de garantieprestatie beperkt tot de waarde van het defecte product.

Defecte onderdelen, die door ons worden vervangen, worden ons eigendom.

In de garantie zijn de kosten van voor een vervangend onderdeel, de verpakking en de verzending door ons naar de consument inbegrepen. Binnen de eerste 2 jaar van de garantie zijn tevens de arbeidsuren inbegrepen, het 3e en 4e jaar betaal je enkel de arbeidsuren voor herstel. Het is de consument - op straffe van verval van elke aanspraak - niet toegestaan zelf of door derden reparatiewerkzaamheden aan door de door ons geleverde producten te (laten) verrichten.

3. Uitsluitingen

Niet onder de garantie vallen:

- Normale slijtage.

- Producten waarvan merk-, typeaanduiding en/of serienummer zijn veranderd of verwijderd.

- De beschikbaarstelling van driver- of software-updates/upgrades.

- Geringe afwijkingen die voor de functionaliteit van de zaak niet van belang zijn.

- Defecten als gevolg van onjuist gebruik.

- Defecten als gevolg van verwaarlozing of ondeugdelijk onderhoud.

- Gebruik, montage of installatie van de zaken of onderdelen in strijd met de gebruiksaanwijzing.

- Defecten als gevolg van computervirussen of softwarefouten.

- Gebreken die een gevolg zijn van blootstelling aan vocht.

- Gebreken die een gevolg zijn van gebruik van niet originele onderdelen, randapparatuur en/of programmatuur.

- Producten die tweedehands in omloop zijn gebracht.

Mocht tijdens het onderzoek naar het defecte product blijken dat het defect niet wordt gedekt door de garantie, dan zullen wij een bedrag van € 59,- in rekening brengen voor de door ons gemaakt kosten. De consument wordt hiervan op de hoogte gesteld en de consument wordt hierbij in de gelegenheid gesteld om aan de hand van een offerte een beslissing te nemen over de vraag of de consument het defecte product gerepareerd/vervangen wenst te zien. In deze offerte zal een opgave worden verstrekt van de met de reparatie/vervanging gemoeide kosten.

Betalen met Betalen met SprayPay

Betaal via SprayPay jouw aankoop eenvoudig binnen 36 maanden af.

Let op: Geld lenen kost geld

Shoppen met zekerheid

Online betalen met iDeal, creditcard, PayPal, MisterCash of overboeking.

betaalmethoden

Wil jij niks missen?

Advies of hulp nodig?

Support medewerker

Onze Product Experts helpen je graag!

0594 - 580 240